Đóng
 • vi
 • Giới thiệu

  Giới thiệu

  Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa là đơn vị giáo dục nghề nghiệp tư thục được thành lập theo Quyết định số 618/QĐ – UBND ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề Dân lập Đào tạo Công nghệ Bách khoa (được thành lập theo Quyết định số 4925/QĐ – UB ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) và đổi tên trường theo quyết định số 3229/QĐ – UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.Trường chịu sự quản lý nhà nước theo ngành của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của Nhà nước.

  trung-cap-bach-khoa01

  Mục tiêu đạt trường BKC đạt chuẩn Quốc tế trong phương pháp đào tạo, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có giá trị cạnh tranh toàn cầu.Sự khác biệt tạo ra bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực cạnh tranh của mỗi sinh viên BKC chính là việc xác định nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu là kỹ năng thực tế và thái độ trân trọng phục vụ khách hàng. Do vậy, các khóa học có tỷ lệ thời gian dành cho thực hành tối thiểu là 70%.

  hoc pha che quan tri khach san (1)

  Chương trình đào tạo của BKC được thiết kế và kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế Châu Âu. Bằng cấp chứng chỉ tốt nghiệp đạt chuẩn quốc tế và đủ tiêu chuẩn kết nối, liên thông toàn cầu.

  hoc pha che quan tri khach san (2)