Đóng
 • vi
 • Hệ quản lý ngắn hạn

  quan ly nha hang

  Quản Lý Nhà Hàng

  Đối tượng khóa học: Các doanh nghiệp, quản lý, trợ lý, tổ trưởng nhà hàng Bar cao cấp hoặc học viên […]

  15/02/2019 Quản Trị

  quan ly khach san

  Quản Lý Khách Sạn

  Đối tượng khóa học: Chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, quản lý các bộ phận và các tổ trưởng, ca […]

  15/02/2019 Quản Trị